Wonen met begeleiding

Een veilige woonomgeving waar de cliënt stabiel kan blijven en zichzelf kan ontwikkelen.

Wonen met begeleiding

Op onze ruime boerderij hebben wij één woonplek voor Beschermd Wonen. Wij bieden met deze woonplek een veilige woonomgeving met begeleiding. De cliënt woont bij ons op het erf en neemt deel aan de dagbesteding. Het is een plek waar de cliënt stabiel kan blijven en zichzelf kan ontwikkelen. Het unieke van Beschermd wonen bij De Koehoorn is dat wonen en werken bij elkaar komen.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is een vorm van wonen met begeleiding voor cliënten met psychische of psychosociale kwetsbaarheid.
Wij bieden een zo natuurlijk mogelijke omgeving aan. Op deze manier doen wij een appél op de zelfstandigheid en eigen regie van de cliënt.

Hoe waarborgen we de kwaliteit van onze zorg en begeleiding?

Onze woonplek Beschermd wonen voldoet aan de eisen vanuit wet- en regelgeving.


Wij vinden het belangrijk dat onze woonplek vertrouwd en eigen aanvoelt. Wij werken dan ook met een vast begeleidingsteam, zodat de cliënt zoveel mogelijk dezelfde gezichten ziet.


Om onze kwaliteit te waarborgen en onze begeleiding blijvend door te ontwikkelen, zijn wij aangesloten bij CKZ, Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige Zorg. CKZ helpt ons met kwaliteitsbevordering en -bewaking en ondersteunt ons in de verbinding met andere zorgondernemers. Soms is er bijvoorbeeld meer nodig om de cliënt te ondersteunen omdat de begeleidingsvraag complex is of er ook zorg of begeleiding nodig is op andere levensgebieden. Als wij dit signaleren, zoeken we naar een passende oplossing in samenwerking met andere zorgverleners.

Wat is onze werkwijze?

Door de natuurlijke en rustgevende ligging van De Koehoorn, komt de cliënt op onze boerderij tot rust. Vanuit die rust kan de cliënt weer bijdragen aan activiteiten en werkzaamheden op de dagbesteding van de boerderij én uiteindelijk toegroeien naar zelfstandig participeren in de maatschappij.

 

Samen met de cliënt en de verwijzende organisatie stellen wij een begeleidingsplan op waarin we beschrijven welke persoonlijke voorkeuren, ontwikkel- en leerdoelen de cliënt heeft en hoe wij kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. De doelen bestrijken doorgaans de leefgebieden psychische gezondheid, zingeving en structuur in de dag.

Hoe ziet beschermd wonen eruit?

Wij bieden een plek waar je stabiel kunt blijven én waar je kunt ontwikkelen.

 

Wij zetten in op zelfstandigheid van de cliënt. De cliënt woont bij ons op het erf dan ook geheel zelfstandig en heeft beschikking over een appartement met eigen ingang. Het appartement bestaat uit een gecombineerde slaap-woonkamer met een eenvoudig keukentje en maakt gebruik van het sanitair van de camping.

 

Doordat het appartement gelegen is op ons boerenerf, is er altijd bedrijvigheid en nabijheid van begeleiding.

Wat zijn de kosten voor voor beschermd wonen?

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cliënt betaalt een eigen bijdrage voor ‘zorg in een instelling’. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz)
WhatsApp Image 2023 03 07 at 18.45.17

Voor overige vragen of aanmelden zijn wij bereikbaar op:

Alvast een indruk krijgen van onze verbouwingen?