Buitengewoon onderwijs

Onze groene, gezonde omgeving werkt stress-verlagend en bewerkstelligt ontspanning én beweging.

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs op De Koehoorn heet met recht buitengewoon onderwijs. Voor ons is het buitenleven heel gewoon, toch beseffen we dat het ook bijzonder is en we zien dat het tot buitengewone resultaten kan leiden. Op onze landelijk gelegen boerderij in het gezellige gehuchtje Mariekerke zijn ‘buiten zijn’ en ‘buiten leven’ kenmerkende eigenschappen. Deze groene gezonde omgeving werkt stress-verlagend en bewerkstelligt ontspanning én beweging. Dat is precies waar het in buitengewoon onderwijs om draait: leerlingen uit een vastgelopen situatie weer uitzicht en perspectief bieden, zodat deelname binnen het onderwijssysteem weer (deels) mogelijk wordt.

Voor wie is buitengewoon onderwijs?

Buitengewoon onderwijs is voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewone onderwijs óf een beperking hebben die een aangepaste vorm van onderwijs vereist. De redenen van (dreigende) uitval van leerlingen zijn uiteenlopend, denk aan leerlingen met een autismespectrumstoornis, gedragsproblematiek of verstandelijke beperking. Buitengewoon onderwijs heeft als doel de uitval van leerlingen in het onderwijs te voorkomen en leerlingen die al zijn uitgevallen op een goede manier weer terug te laten keren op school.

 

Buitengewoon onderwijs richt zich op leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

 

In principe is een plaatsing bij De Koehoorn tijdelijk van aard, het perspectief is terugkeer naar school. Ons doel is om te komen tot een gedegen re-integratie in de klas. Wij werken ernaar toe dat een leerling binnen een half jaar geheel of gedeeltelijk de stap terug kan maken naar het reguliere onderwijs. Als de leerling hier niet aan toe is, kan het traject worden verlengd.


Het kan zijn dat gaandeweg het traject op onze boerderij blijkt dat een andere vorm van onderwijs nodig is. Als dit zo is, gaan we hierover in gesprek en zoeken we samen een andere passende vorm.

IMG 20240129 WA0007

Voor leerlingen

IMG 20200416 WA0027

Onze werkwijze is gebasseerd op een vijftal principes:

Wij werken in groepen van maximaal 6 leerlingen tegelijk per dagdeel.

Wat is onze werkwijze?

We vinden het belangrijk dat de leerling op z’n plek zit en zich thuis voelt. Leerlingen die gebruikmaken van buitengewoon onderwijs, hebben vaak vervelende of zelfs traumatische schoolervaringen. Wij nemen de tijd om de leerling en zijn ouders of vertegenwoordigers goed te leren kennen, dat is ons startpunt. Vanuit dit startpunt definiëren we het knelpunt en zoeken we gezamenlijk naar een passende manier van onderwijs, waarbij we aansluiten bij de interesses en het ontwikkelingsniveau van de leerling.

 

Als we de leerling wat beter kennen, stellen we samen met de leerling en school een ontwikkel- en lesplan op waar de doelen in staan omschreven. Dit wordt ook wel een ontwikkelingsperspectief (OPP) genoemd. De doelen uit dit plan evalueren we tussentijds. Uit deze evaluatie kunnen weer nieuwe doelen ontstaan.

 

Door deel te nemen aan het brede scala activiteiten op de boerderij en met het contact met de natuur en de dieren creëren we leersituaties in de praktijk van alledag. Vanuit dit ervaringsleren kan de leerling op een natuurlijke manier positieve ervaringen opdoen en nieuwe vaardigheden aanleren. Op deze manier ontwikkelen we samen met de leerling een ander toekomstperspectief.

"In de ruimte en de rust van De Koehoorn, ontstaan er andere invalshoeken en perspectieven, waardoor leerlingen weer (deels) in staat zijn om te functioneren op een gewone school"

Hoe waarborgen we de kwaliteit van ons onderwijs?

Het buitengewoon leren op De Koehoorn voldoet aan alle professionele standaarden en richtlijnen. We werken met een vakbekwame docent die de ontwikkeling van de leerling nauwlettend volgt.


Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs op De Koehoorn niet los komt te staan van de school. We werken intensief samen met school en eventueel aanwezig hulpverlening. Zo zijn onderwijs, zorg, begeleiding en dagbesteding met elkaar verweven en begeleiden wij – samen met alle betrokkenen – de leerling weer terug naar school.

Wat zijn de kosten van buitengewoon onderwijs?

Educatieve begeleiding, Hierbij krijgt de persoon individuele begeleiding om educatieve doelen te bereiken, zoals ondersteuning bij schoolwerk, het ontwikkelen van studievaardigheden, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling. De kosten hiervan lopen via de gemeente WMO, jeugdzorg, individuele begeleiding (code 45A04).

 

Financiering van ons buitengewoon onderwijs, waarbij je ook werkt aan schooltaken die vanuit school worden aangedragen, loopt ook via de gemeente (Wmo, Jeugdzorg), samenwerkingsverbanden van scholen en gerelateerde scholen zelf.

IMG 0528
WhatsApp Image 2023 03 07 at 18.45.17

Heeft u een vraag over het onderwijs of wilt u een kind aanmelden?

Bel naar Michèle van Hout: +31 (6) 30 75 55 50

Beschikbaar op maandag en woensdag ochtend

Bel naar Klazien Wisse: +31 (6) 40 13 45 80

Beschikbaar op de overige werkdagen

Alvast een indruk krijgen van onze verbouwingen?