Werken met begeleiding

Met een diversiteit aan activiteiten maakt dat we voor iedere cliënt een passende dagbesteding kunnen creëren.

Werken met begeleiding

Dagbesteding De Koehoorn is gelegen in het gezellige gehuchtje Mariekerke. Als je op onze zorgboerderij bent, ervaar je de rust en weidsheid van het Zeeuwse landschap én word je opgenomen in de bedrijvigheid van onze boerderij. Onze boerderij is meer dan een traditionele boerderij. Wij zijn echte ondernemers, we runnen een boerencamping, ijsmakerij en boerderijwinkel en organiseren jaarlijks een gezellige en goedbezochte boerderijfair. Deze diversiteit aan activiteiten maakt dat we voor iedere cliënt een passende dagbesteding kunnen creëren. Bij dagbesteding De Koehoorn kan het allemaal, er is ‘voor elk wat wils’.

Voor wie is onze dagbesteding?

Dagbesteding De Koehoorn is voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. Iedereen is welkom. Wij hebben ervaring in begeleiding van cliënten met psychosociale problematiek, verslavingsproblematiek, gedrags- en autismespectrumstoornissen, ADHD, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en beginnende dementie.

 

Op onze boerderij werken we aan arbeidsmatige, activerende en belevingsgerichte dagbesteding. Dagbesteding op De Koehoorn kan eveneens bijdragen aan het ontlasten van de thuissituatie van de cliënt.

1000022972
1000022970

Wat is onze werkwijze?

Op onze dagbesteding gaan we uit van vertrouwen in elkaar. Wij werken vanuit de kracht en de mogelijkheden van mensen en gaan vanuit onze nuchtere en realistische houding graag praktisch aan de slag. Wij zijn van mening dat zinvol bezig zijn, bijdraagt aan een positief en gezond leven.


Wij zorgen op onze dagbesteding voor een veilige basis. Vanuit een open en eerlijke houding en een voorspelbare structuur werken wij samen met de cliënt aan een thuisgevoel waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Zo ontstaat ruimte voor ontwikkeling en groei. De natuurrijke omgeving en de gemoedelijke sfeer op onze boerderij dragen hier zeker aan bij.


Vanuit die stabiele basis kan de cliënt eigen keuzes maken met betrekking tot de persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Wij sluiten in onze begeleiding en in ons dagprogramma hierbij aan. Tegelijkertijd dagen wij de cliënt uit om andere mogelijkheden te ontdekken en uit te proberen, want: ‘leren is proberen’.

Hoe waarborgen we de kwaliteit van onze zorg en begeleiding?

Onze dagbesteding voldoet aan alle professionele standaarden en richtlijnen en we werken met gediplomeerde begeleiders. Het team bestaat uit vaste personen zodat de cliënt zo veel mogelijk dezelfde gezichten ziet.


Om onze hoge standaard vast te houden, zijn wij aangesloten bij CKZ, Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige Zorg. CKZ helpt ons met kwaliteitsbevordering en -bewaking en ondersteunt ons in de verbinding met andere zorgondernemers. Soms is er bijvoorbeeld meer nodig om de cliënt te ondersteunen, omdat de begeleidingsvraag complex is of er ook zorg of begeleiding nodig is op andere levensgebieden. Als wij dit signaleren, zoeken we naar een passende oplossing in samenwerking met andere zorgverleners.

 

Soms is de inzet van een gespecialiseerde jobcoach op onze dagbesteding nodig. In die situaties werken wij samen met Vivet Ambulante Hulpverlening & Coaching in Zeeland en Minneboo Coaching & Welzijn.

1000022966

"We werken samen aan goede zorg, we leren van elkaar en inspireren elkaar"

1000022968

Hoe ziet de dag eruit?

Iedere cliënt heeft zijn eigen dagprogramma. Dit dagprogramma is samen met de cliënt (en ouders/vertegenwoordigers) opgesteld op basis van de persoonlijke interesses en leer- en ontwikkeldoelen. We hebben uitgebreide mogelijkheden in ons aanbod aan activiteiten en werkzaamheden.

 

Een algemene indruk geven is lastig, al hebben we wel een vaste structuur op de dag. We starten om 9.00 uur en drinken daarna gezamenlijk koffie. Na de koffie gaat iedereen weer aan de slag met zijn eigen taken. Rond 12:00 uur eten we gezellig met elkaar, om vervolgens ’s middags het dagprogramma te vervolgen. Na het koffiedrinken ‘s middags ronden we de activiteiten af. Als alles opgeruimd is gaat om 16.00 iedereen weer naar huis.

Wat zijn de kosten voor dagbesteding?

Kosten begeleiding
De kosten voor dagbesteding kunnen op een aantal manieren vergoed worden. Onze begeleiding kan worden vergoed via:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Aanvraag indicatie indienen via het toegangsloket van de gemeente.
 • Jeugdwet (JW)
  Aanvraag indicatie indienen bij het toegangsloket van de gemeente.
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  Aanvraag indicatie indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • PGB of particuliere vergoeding
  De geboden begeleiding via Persoonsgeboden Budget (PGB) of particuliere vergoeding wordt rechtstreeks betaald.

 

Kosten vervoer
De cliënt komt op eigen gelegenheid naar de dagbesteding. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de cliënt een vervoersindicatie aanvragen bij de gemeente (bij Wmo of JW) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (bij Wlz).
Als een vervoersindicatie wordt toegewezen, regelt De Koehoorn het vervoer.

1000022948
WhatsApp Image 2023 03 07 at 18.45.17

Voor overige vragen of aanmelden zijn wij bereikbaar op:

Alvast een indruk krijgen van onze verbouwingen?